SEBFoto: Tiit Tamme
Toimetas Hindrek Pärg 25. juuni 2020 18:03
Eesti ja Rootsi finantsjärelevalveasutused määrasid SEB pangale suured trahvid, sest pank ei teinud piisavaid samme rahapesu tõkestamiseks. 

Eesti finantsinspektsioon tuvastas puudusi SEB panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides. Järelevalvemenetluse käigus selgus, et panga puhul esines kliendiandmete kogumisel ja tegelike kasusaajate tuvastamisel puudusi. Samuti esines puudusi rahapesu kahtlustest teatamisel Rahapesu andmebüroole.

Finantsinspektsioon tegi pangale ettekirjutuse, mis kohustab teda puudused kõrvaldama. Järelevalvemenetluse käigus tuvastatud põhjustel alustas finantsinspektsioon ka väärteomenetluse ning tegi SEB-le aastatel 2017-2019 esinenud puuduste eest trahvi miljon eurot.

“Finantsinspektsioon on alates 2014. aastast saatnud pankadele selge sõnumi, et neil peavad olema kontrollisüsteemid, mis vastavad rahvusvaheliselt kokku lepitud rahapesu tõkestamise normidele. Meie ülesandeks on kontrollida pankade süsteeme ning reageerida ilmnenud nõrkustele. Tuvastasime puudusi AS-i SEB Pank töös rahapesu tõkestamisel, mistõttu otsustasime pangale ettekirjutuse ja tegime trahvi,” lausus finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

AS-ile SEB Pank tehtud ettekirjutus ja trahviotsus panga kliente ei mõjuta ja pank jätkab Eestis tavapäraselt oma klientide teenindamist.

Eesti finantsinspektsioon tegi rahapesu tõkestamist hinnates tihedat koostööd Rootsi ja Leedu finantsjärelevalveasutustega, kuigi järelevalvemenetlusi teostati igas riigis eraldi. Rootsi finantsinspektsioon uuris Rootsi emapanga Skandinaviska Enskilda Banken AB rahapesu riskide juhtimist Balti riikides toimunud tehingute puhul ja ka seda, kas neid nõudeid järgiti Rootsis tehtud tehingute puhul. Samal ajal uurisid Eesti ja Leedu finantsjärelevalveasutused, kas Rootsi panga tütarettevõtetes Eestis ja Leedus järgiti kohalikke rahapesu vastu võitlemise nõudeid.

Rootsi finantsinspektsioon määras peakontorile ühe miljardi Rootsi krooni (ca 95 miljonit eurot) suuruse trahvi. Järelevalveorgan sõnas, et Rootsis asuv SEB panga peakontor ei suutnud tuvastada potentsiaalseid rahapesu riske Baltimaade tütarettevõtetes. Samuti leiti vigu SEB juhtimises.

Rootsi võimudelt on suurema nõude saanud ainult Swedbank, kellele määrati 380 miljoni eurone trahv, sest ka nende Baltimaade harukontoris puudusid piisavad vahendid rahapesu tõkestamiseks.