Eesti uudised

Sisekaitseakadeemia uuring: Venemaa püüab ajalootundidega Eestis noortes mässumeelsust tekitada 

Toimetas Marvel Riik, 23. juuni 2020 14:25
Kuigi on jätkuv oht, et idanaaber kasutab ajalugu manipuleerimaks Eestis elavaid vene noori, on see aastate jooksul taandunud, kirjutavad uuringu tegijad. Pilt on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia
Lühiuuringus ajaloo õpetamisest Eesti vene koolides märgitakse, et pole välistatud võimalus, et Venemaa Föderatsioon võib lähitulevikus ära kasutada koolide ajalootunde, et suurendada oma kahanevat mõju. Uuringu järgi on Eesti vene noored haavatavad just sotsiaalmeedias, mida idanaaber ohtralt enda kasuks kasutab.

Uuringu „Venemaalt pärinevad narratiivid ja ajaloo õpetamine Eesti vene koolides“ eesmärk oli juhtida tähelepanu Eesti sisejulgeoleku võimalikele probleemidele seoses Venemaa mõjutustegevusega. Täpsemalt pöörati tähelepanu Eesti vene koolides ajaloo õppimisele ja õpetamisele.

„On teada, et Venemaa Föderatsioon üritab ajaloo narratiive, isikuid ja sündmusi ära kasutada, sageli väärtõlgendada, lisada neid desinformatsiooni konteksti või kasutada näiteks valeuudistes, poolvalede ja pooltõdedena,“ kirjutavad uuringu autorid Vladimir Sažonov ja Aleksandr Gontšarenko. „Kreml teeb seda oma eesmärkide saavutamiseks: lõhestada siinset ühiskonda,
võita osa elanikkonnast enda poole, vähendada Eesti riigile lojaalsete inimeste
arvu.“

On arvatud, et Eestis elavad venekeelsed noored, võivad sattuda Venemaa mõjutustegevuse huvisfääri. Uuringus tuuakse selleks mitu põhjust:

 • Vene mõjutustegevuse sihtauditoorium Eesti on vananemas ja vähenemas.
 • Aina vähem on Eestis inimesi, kes on pärit Nõukogude Liidust ja kes suhtuvad sellesse teatud positiivse nostalgiaga. Kreml aga otsib neile asendust noorte seast
 • Aeglaselt, aga siiski lõimub venekeelne diasporaa Eesti ühiskonnas, kõige kiiremat ja paremat lõimumist on üles näidanud just noored inimesed.
 • Moskvas saadakse vaga hästi aru, et iga riigi tuleviku tagaja on inimesed, milles on noortel kõige olulisem roll.

Seega üritab Moskva noori mõjutada, manipuleerida nendega, takistada nende paremat lõimumist Eesti ühiskonda ning lõhestada eesti- ja venekeelseid inimesi, kirjutatakse uuringus.

Sama uuring toob aga välja, et probleem on vähenenud võrreldes 10 või 15 aasta taguse ajaga. Vene kogukond Eesti ühiskonnas integreerub tasapisi ja Eesti venekeelsed noored on vanematest põlvkondadest palju paremini lõimitud ühiskonda, nad oskavad paremini ka eesti keelt, Nõukogude taustaga õpetajaid on jäänud vähemaks, venekeelsetel noortel puudub nõukogude taust ja seega ka nõukogude aja nostalgia, venekeelsed koolid lähevad aina rohkem üle eestikeelsele õppele ning vene koolide õpilased ei tunne huvi poliitika vastu ja nad ei vaata nii palju telekanaleid, kuid kasutavad samas palju internetti.

Sisekaitseakadeemia uuringu järgi vajavad edasist uurimist eelkõige sotsiaalmeediaplatvormid, mida külastavad Eesti venekeelsed noored. Olulist rolli mängivad Eesti venekeelsete inimeste meelsuse kujundamisel lisaks sotsiaalmeediale ka kohalikud venekeelsed kanalid (ETV+, RusPostimees jne) ning kriisiolukorras võib nende tähtsus kasvada.

Polariseeruvaid ehk erinevaid arusaamasid tekitavad mitmed küsimused:

 • Eesti Vabariigi sund 1918. aastal ja Vabadussõda (1918–1920)
 • Eesti Vabariik ajavahemikus 1918–1940 (sh venekeelne diasporaa Eestis)
 • Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu suhted 1918–1940
 • baaside leping 1939. aastal. Poola okupeerimine Natsi-Saksamaa ja Nõukogude
 • Liidu poolt ning nende algatatud II maailmasoda
 • Eesti ja teiste Balti riikide okupeerimine 1940. aastal Nõukogude Liidu ja 1941. aastal Natsi-Saksamaa poolt
 • II maailmasõda 1939–1945
 • metsavendade tegevus 1940–1941 ja parast 1944 Baltimaades
 • Nõukogude Liidu okupatsioon Baltimaades 1944–1991
 • Eesti Vabariik parast 1991. aastat ehk alates taasiseseisvumisest
 • sündmused Euroopas ja maailmas 2008. aastast

Venemaalt pärinevate õpikute ja õppematerjalide kasutamise kohta Eesti vene koolides käesoleval ajal andmed peaaegu puuduvad (uuringu kirjutajad teavad vaid üksikuid juhtumeid), kuid ainuüksi seepärast ei välistata selle toimumist, kuna kõik venekeelsed abimaterjalid on vabalt kättesaadavad ja mitmed neist leitavad internetist.

Uuringu kirjutatajate on tulnud viiteid, et üksikud Eesti vene koolide õpetajad on osalenud Venemaal korraldatud seminaridel, koolitustel ja konverentsidel. Samas on kirjutatajatele jõudnud ka üksikuid infokilde, et on olnud juhtumeid, kus venekeelsete koolide õpetajad on välja näidanud kas nostalgiat nõukogude aja järele või positiivset suhtumist Venemaa Föderatsiooni poliitikasse või ideoloogilisse suundumusse.

Autorite andmetel leidub Eestis ka teatud määral venekeelseid noori, kes romantiseerivad nõukogude aega, selle ajaloo narratiive. Samas on nende seas ka selliseid, kelle hoiakud on Kremli ideoloogilise suunaga üsna sarnased.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee