Krimi

Riigikohus jättis Martin Halliku töölepingu vaidluses õiguse Tartu Ülikoolile 

Toimetas Triinu Laan, 19. juuni 2020, 16:57
Foto: Aldo Luud
Riigikohus jättis komapäeval täielikult muutmata ringkonnakohtu otsuse, millega jäeti Martin Halliku hagi Tartu ülikooli vastu täies ulatuses muutmata ning kassatsioonkaebuse rahuldamata.

Tartu ringkonnakohus tühistas veebruaris maakohtu varasema otsuse Tartu Ülikooli ja ülikooli raamatukogu endise direktori Martin Halliku vahelises töövaidluses, leides, et ülikoolil oli piisav alus Hallikuga töölepingu lõpetamiseks usalduse kaotuse tõttu.

Samal teemal

Ringkonnakohus tõi tehtud otsuses välja, et töölepinguseaduse järgi võib tööandja töölepingu töötaja kohustuse rikkumise tõttu üldjuhul üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena aga vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata.

Ringkonnakohtu kolmeliikmeline kolleegium jõudis asja analüüsides otsusele, et käesolevas töövaidlusasjas välistavad hoiatuse vajalikkuse nii Hallikule etteheidetavate tegude raskus ja iseloom kui ka asjaolu, et ta rikkus muu hulgas töölepingust ning raamatukogu põhikirjast tulenevaid Tartu ülikooli struktuuriüksuse juhi kohustusi. Ringkonnakohtu hinnangul iseloomustab Halliku tõsist kohustuste rikkumist ka see, et olukord riivas paljusid raamatukogu töötajaid ja tõi kaasa ühe töötaja  töölt lahkumise avalduse esitamise. Kohtu hinnangul on Tartu ülikool sellises olukorras põhjendatult asunud seisukohale, et töösuhte jätkamine hagejaga ei ole enam võimalik.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee