Kommentaar

Mihhail Kõlvart | Miks uuendada linnajuhtimist? 

Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea, Keskerakond, 17. juuni 2020, 19:45
Äsja ilmunud inimarengu aruanne tõi esile Tallinna veelgi enam kasvanud mõju kogu Eesti elule. See on õige ja hea, pealinna rolli ja selle tasakaalustamise peab riiklikul tasandil kindlasti läbi mõtlema. Tallinn peab aga mõtlema Eestist välja, kasvavale konkurentsile Euroopa teiste linnadega ja ka saabunud majanduslangusele. 

Kui me tegutseme edasi täpselt samamoodi nagu varem, siis jäämegi konkurentide kaugenevaid tagatulesid vaatama. Peame tegema kriitilise sissevaate senisesse, mõtlema läbi strateegilised sihid ja tõstma linna toimimise suutlikkust, siis tuleme ka majanduslangusest välja tugevamana.

Saab paremini

Muidugi võib linlasel tekkida küsimus, kas struktuuri muutmisest ka mingit praktilist abi on ja ega see asendustegevus ole. Meie põhiline eesmärk peab alati olema linnaelanike võimalikult hea teenindamine ja ümberkorralduste mõte on pakkuda Tallinna maksumaksja raha eest paremaid tulemusi. Iga asutuse struktuur peab toetama eesmärkide täitmist. See tähendab, et ka linna iga struktuuriüksuse tegevus peab lähtuma eesmärkidest ja olema nendest tulenevalt mõtestatud.

Tuleb tunnistada, et mõningaid avalikke ülesandeid täidab Tallinn ilma suurema visioonita, ajaloolise järjepidevuse alusel, sest alati on nii tehtud. Mitmeid linna ülesandeid saaksime täita paremini. Tallinn vajab juurde kompetentse, mis on seotud linna strateegilise planeerimise, mõjuanalüüside ja prognoosidega. See tähendab vajadust tuua linna strateegiliste planeerijate sekka rohkem eksperte, rahvusvahelise hariduse ja kogemusega noori spetsialiste.

Kas selle kõige jaoks on vaja struktuuri ümber teha? Jah, on vaja. Terve oma esimese linnapea-aasta süvenesin erinevate üksuste töösse ja eelkõige nende koostöösse. Riigiasutuste koostöö ilmestamiseks on kasutatud silotorni kujundit. Tallinna puhul sobiks paremini võrdpilt, et meie linnatornid ei ole omavahel liiga hästi linnamüüriga ühendatud ja linnaelaniku jaoks võib see tähendada pikemat ooteaega vajaliku teenuse, kooskõlastuse või otsuse saamiseks. 

Mina usun, et eesmärkide ja tegevuste läbimõtlemine on heade tulemuste saavutamise eeldus. Pean oluliseks analüüsi ja süsteemset lähenemist väljakutsetega toimetulekul. Sellest lähtuvalt loome strateegiakeskuse, mille paneme kokku eri osakondadest ja üksustest, mis praegu paiknevad laiali linna eri asutustes. 

See keskus saab ülesandeks suurendada Tallinna konkurentsivõimet, et meelitada siia rohkem investeeringuid, ettevõtlust ja külastajaid, mis toob meile omakorda rohkem tulu. Suurema tuluga saame aga tõsta avalike teenuste kvaliteeti ja parandada nende kättesaadavust. Ka linna teenuste disainimine ning innovaatiliste ja digitaalsete lahenduste loomine saab strateegiakeskuse ülesandeks. Sinnasamasse loodav urbanistika kompetentsikeskus peab aga rajama süsteemse aluse linnakeskkonna ühtlustatud ja läbimõeldud kujundamiseks.

Miljoneid säästu

Muidugi on Tallinnas koostatud ka varem mitmeid strateegiaid ja programme, aga paraku on need sageli jäänud pärast vastuvõtmist sahtlisse seisma. Muutuste tulemusel viiakse loodavad strateegiad ka igapäevasesse praktilisse töösse ja kõik linnaasutused peavad oma võimaluste piires aitama kokkulepitud programme ellu viia. Näiteks linnaplaneerimine ei saa olla eraldiseisev tegevus, vaid peab väga tihedalt olema seotud sotsiaalvaldkonna, hariduse ja rohelise linna eesmärkidega. Linna strateegiline juhtimine võiks aidata vähendada ka linna arenguplaanide sõltuvust nelja-aastasest valimistsüklist.

Linna maksumaksja jaoks on oluline ka teada, et kuigi struktuurimuudatuste peamine eesmärk ei ole töötajate arvu vähendamine, siis planeeritud muutuste elluviimisel on võimalik kindlasti toimida efektiivsemalt, vähendades tegevus- ja personalikulusid. Esialgsel hinnangul annavad ümberkorraldused kokkuhoidu ligikaudu 2,5 miljonit eurot aastas. Selle elluviimiseks allutatakse linna üksuste juhid muu hulgas ka tulemusjuhtimisele, et panna täpselt paika, milliseid tulemusi, millise aja ja millise raha eest järgmise viie aasta jooksul linna hüvanguks saavutada.

Praegu alustatud ümberkorraldused puudutavad eelkõige keskset juhtimist ja juhtimisstruktuure, kuid kindlasti jõuavad muudatused ühel või teisel viisil kõigi linnaasutusteni. Mahukad muudatused võtavad alati aega, aga hiljemalt aasta lõpuks peavad ümberkorraldused juhtimise tasemel olema lõpule viidud.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee