Foto: Aldo Luud
ohtuleht.ee 8. juuni 2020 19:31
Pea kaks aastakümmet on riigimetsa majandamisel kinni peetud põhimõttest, et seda ei raiuta sel ajal, kui linnud pesitsevad. Tänavu tehti aprilli keskpaigast juuni keskpaigani kestva raierahu asjus erand ja nii langesidki pesa punuvate tiivuliste kiuste mitmel pool puud. Seda tehti seetõttu, et piirata kuuse-kooreüraski levikut, kes määrab nõrgemaid puid oma elukohaks valides hukule suuri metsaalasid.

Mida vähem jääb aga metsa alles, seda napimalt on lindude ja loomade pelgupaikugi – umbes selliselt on riigimetsa majandamise keskus ehk RMK avalikkusele selgitanud, miks ta pidi isevõetud kohustust – seadus ei nõua raierahu – erandkorras eirama.

Muidugi ei saa päris pimesi uskuda, et üraskikahjustusi esineb tõepoolest seal, kus neid olevat kasumit taotleva riigiettevõtte sõnul. RMK on sohitegemise kahtluste hajutamiseks mitu korda rõhutanud, et raierahu ajal tehakse üksnes sanitaarraiet ja sedagi ainult keskkonnaameti soovitusel, kes koostab selle tarvis metsakaitseekspertiise.

Paraku ei leia ühestki pressiteatest, et selleski suhtes tehakse tänavu suur erand, sest alles keskkonnaaktivistide ja ajakirjanike töö tulemusel on selgunud, et riigimetsas on raierahu ajal raiutud 599 kohas, ilma et oleks tehtud metsakaitseekspertiisi. Ekspertiise on puudu rohkem, kui neid on olemas! Kas nn metsa puudutava eriolukorra, mille ajal tavapärased reeglid ei kehtivat, saab tõepoolest kehtestada RMK iseseisvalt ja kasvõi tagantjärele – siis, kui anomaaliate vastu hakkab huvi tundma ajakirjandus?

Halvemgi veel – metsakaitseekspertiise tegema pidanud riigiamet näib enam muretsevat selle pärast, et ametnikel ei kasvaks halduskoormus üle pea, kui et kõik raied oleksid ikka õigustatud. Nii on tehtud pelgalt RMK ausõna peale, et üraski hävitustöö ei lasknud püsti jätta ühtki elusat puud, lageraiet 26 kohas – selleks metsakaitseekspertiisi tellimata.

Kuskilt läheb aga piir, kust tuleb riigimetsa majandamise eneseregulatsioon tunnistada ebapiisavaks ja kehtestada kevadine raierahu ning kõikvõimalikud erandid seaduse jõuga. Reeglite ignoreerijad ei tohiks pääseda vaid hoiatusega.