FotolavastusFoto: Tiina Kõrtsini
Priit Pärnapuu 22. mai 2020 15:06
Koroonakriisi ränkade tagajärgede hulka kuulub seegi, et töötute arv muudkui kasvab. 20. mai seisuga oli töötukassas arvel 50 396 töötut. Eriolukorra alguses, 12. märtsil, oli neid aga vaid 36 708. 

Kõige enam kasvas töötute arv Tallinnas ja selle ümbruse valdades. Nii näiteks oli Jõelähtme vallas koroonakriisi alguses 151 töötut. Vaid veidi rohkem kui kaks kuud hiljem on seal aga 261 töötut ehk 73% rohkem. Tallinnas on töötute arv kasvanud 10 783-lt 16 542-le ehk 53%.

Leidub vaid kaheksa omavalitsust, kus töötute arv on kasvanud vähem kui 15%. Vormsi ja Ruhnu saarel pole seejuures ühtki töötut lisandunud. 

Oma kodulinna või koduvalla töötute arvu muutusi saate vaadata järgnevalt kaardilt ja graafikult. 

.