Foto: MATI HIIS
Avo Blankin, vabariigi valimiskomisjoni eksesimees 1993-96 20. mai 2020 18:30
Juba ammu on e-hääletamissüsteem oluliselt turvalisem kui näiteks e-panganduse standardid. Mis aga ei tähenda, et valimisseadusest tulenev valimiskorralduse kehtiv skeem oleks turvaline, sh hääletusprotseduur jälgitav ning kontrollitav. Ülemaailmses praktikas peetakse meie e-valimisi innovaatiliseks. Kõik pole aga nii, nagu pealtnäha paistab ja arvatakse. Ekspertide arvamused on seinast seina.

Pikk puuduste nimekiri

Eesti riik peaks oma valimissüsteemi ja korralduse ikka ise korrastama.  Alustama peaks valimissüsteemi korrastamisest, sest just valimissüsteemist lähtub kõik järgnev. Kehtiv valimissüsteem ei ole proportsionaalne põhiseaduse tähenduses, sest valimistulemusi ei selgitata otseselt kandidaatide poolt enim antud häälte alusel, vaid kasutatakse ebademokraatlikke võtteid (nt kompensatsioonimandaatide jagamine matemaatilisel meetodil d´Hondti moduleeritud jagajate jadade järgi), millega moonutatakse lõplikke valimistulemusi. 

Mis puutub aga proportsionaalsusesse, siis valimissüsteem peaks toetama Eesti vabariigi regionaalpoliitikat nii riigikogu kui kohalike omavalitsuste valimistel. Parim lahendus seisneks valimistulemuste selgitamises ainult ringkondades jaotatud mandaatidena. Kui soovitakse elu jätkumist maal, peavad kohalike omavalitsuste valimisringkonnad olema kogukonnapõhised.

 Valimiskorralduse peamine puudus on selles, et valimisseadused ei taga põhiseaduses sätestatud ühetaolisust, kuna kasutatakse kahte erinevat hääletusviisi: e-hääletust ja pabersedelitel hääletust ning e-hääletus ei toimu valimisjaoskonnas. Erinevusi suurendab seegi, et kuni valimispäevani lubatakse e-hääli muuta! 

Praktiseeritav eelhääletuse ja valimispäeva vaheline hääletamise paus (koos vahekokkuvõtete tegemise ja avaldamisega) ning jätkamine vaid pabersedelitega on samuti mitte-ühetaolise hääletamise tunnuseks. Veelgi enam, kuna hääletusprotseduur pole avalikult jälgitav, siis kogu hääletamisprotseduur isegi ei näi tõene.

Hääletamissüsteemi sisse häkkimine eesmärgiga andmeid „korrigeerida“ on vähetõenäoline, kuna tegemist on krüpteeritud andmete ja andmekogudega. Kuniks kasutatakse kahte hääletamisviisi ja operaatori sekkumist, valimiste läbipaistvust ei saavutata ja kahtlused püsivad.

Loobume pabersedelitest

On aeg üle minna täielikult e-valimistele, mis tähendab e-valimisnimekirju, katkestamata e-hääletamist nii interneti teel kui ka valimisjaoskonnas. Mis tähendab pabersedelitest loobumist, sest ka valimisjaoskonnas on võimalik e-hääletamist korraldada ka arvutivõõrale hääletajale.

Viimati kirjeldatu on põhimõtteliselt lihtsaim viis põhiseaduses sätestatud ühetaolisuse tagamiseks. Turvalisuse tõstmiseks on vaja, et kõik antud ja krüpteeritud e-hääled edastab arvutiprogramm ise esmasesse hääletusandmekogusse (nt vabariigi valimiskomisjoni -VVK) ja sekundaarsesse hääletusandandmekogusse (nt riigikohus). Valimistulemused selgitab VVK arvuti ilma operaatori sekkumiseta. 

Protseduurilised kaebused lahendatakse VVK andmebaasi järgi. Personaalsed kaebused hääletamise tõestuseks tehakse riigikohtusse sekundaarse andmekogu alusel. Esmased valimistulemused avaldab VVK. Valimistulemuste kinnitamine toimub aga pärast riigikohtus oleva sekundaarse andmebaasi tulemustega võrdlemist. Kõigi valimistega seotud kaebuste lahendamise viimane instants on riigikohus. Mis puutub aga hääletuse andmebaaside säilitamisse, siis peaks neid säilitama mitte ainult ühe aasta, vaid neli aastat, st järgmiste valimiste tulemuste selgumiseni. 

Valimiste korralduse protseduurides on tavakodanikku häirivaid asjaolusid mitmeid:  erakondade esitatud kandidaatide nimekirjad on ebaloogiliselt pikad - pikemad kui jaotatavate mandaatide arv. Ilmne vihje kas erakondade sisedemokraatia puudumisele, suurte erakondade kartelli-ülistusele vms. Ka on mõistetamatu, miks demokraatlikus riigis seatakse proportsionaalsetel valimistel erakondadele hääletamiskünnis? Samuti see, et kautsjon tagastatakse erakonnale kandidaatide nimekirja järgi, mitte aga valituks osutunud isikute järgi.

Kommentaarid  (1)

Igasugune E-värk on vahva ja progressiivne 20. mai 2020 14:53
...aga selle kontroll peab olema sõltumatu. Mitte nii, et peale tavapäraseid IT-tõrkeid ja kahtlast voolukatkestust tekib kõige rahakamale erakonnale kusagilt 2x rohkem hääli juurde!?

SISUTURUNDUS