Repliik

Tallinna abilinnapea: vabandame lastevanemate ees

Küsimus | Kas kriisi ajal lapsi tõrjunud lasteaiad käitusid õigesti?  

Arvamustoimetus, 20. mai 2020, 18:30
Foto: Martin Ahven
Õhtulehes laupäeval ilmunud Einar Ellermaa arvamuslugu kritiseeris Tallinna lasteaedade käitumist lapsevanemate suhtes eriolukorra ajal, siis kas iga lasteaiajuhataja otsustab Tallinnas ise, kas ta lubab lapsi lasteaeda või mitte? Kas lasteaed võis ise otsustada, et personali kaitseks nad lapsi vastu ei võta ja panevad ukse peale stop-märgi?

Vadim Belobrovtsev, Tallinna abilinnapea: Kuna Tallinnas on kokku 124 koolieelset lasteasutust, oli teatud mõttes vältimatu olukord, kus kriisi ajal tekkisid mõnes lasteaias probleemid linnavalitsuse ja haridusameti korralduste täitmisega. Selles mängis oma rolli kindlasti inimfaktor, mis on ka arusaadav, sest kõigil puudus igasugune kogemus, kuidas taolises suurejoonelises kriisis käituda. Seega tuleb osaliselt arvamusloos kirjeldatuga nõustuda. Võin kinnitada, et olime ka ise sellise suhtumise pärast mures. Õnneks ei olnud see suhtumine kuidagi levinud. 

Kuigi Tallinna lasteaedade lahtiolek kriisi ajal kutsus esile ka üksikute lasteaiajuhtide ja õpetajate pahameele, oli linnavalitsuse ja haridusameti seisukoht kriisi esimesest päevast peale kindel – lasteaiad jäävad avatuks, et tagada elutähtsate teenuste osutamine ja majanduse toimimine. 

Lasteaedadega lepiti kokku viiruse ennetamise meetmetes: laste vastuvõtt toimus õues, laste arv rühmades hoiti võimalikult väike (kuni 10 last), rühmade omavahelist kokkupuudet püüti vältida, sh piirati ühistegevusi ja ühiste mänguväljakute kasutamist jne. Samuti kaitsti riskirühma kuuluvaid töötajaid sellega, et nemad võisid eriolukorra ajal teha kaugtööd ning kõigile töötajatele säilitati töötasu täismahus. Ühtlasi edastati käitumisjuhised viiruse võimaliku avastamise korral. Sisenemist keelavaid silte kasutasid lasteaiad ainult nende territooriumil asuvate avalike mänguväljakute juures, see tulenes linna ühtsetest reeglitest.

On väga kahju, kui lapsevanematel tuli siiski mõnes lasteaias ebameeldivusi kogeda. Vabandame kõigi ees, kes sellisesse olukorda pandi. Loodan, et üksikud halvad näited ei jää siiski varjutama tänuväärset tööd, mida valdavas enamikus lasteaedades kogu kriisi ajal tehti ning olen kindel, et ka edaspidi saavad lapsevanemad Tallinnas kvaliteetset lasteaiateenust.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee