Repliik

Avalik kiri imagoloog Inga Raitarile | Pärast Rail Balticu ehitusotsust ei tasu kakelda 

Peeter Veegen, pensionärist visionäär, 18. mai 2020, 19:05
Foto: Teet Malsroos
Lugupeetud imagoloog Inga Raitar! Mind sundis mõtteid avaldama Õhtulehes ilmunud poliit-imagoloogiline arvamusartikkel Rail Balticast ja Eesti valitsusest. Tahaksin seada kahtluse alla teie teadmised ja tulevikuvisioonid Eesti ja Maailma arengusuundade kohta seoses Rail Baltic projektiga ja vaielda vastu põhilistele argumentidele, mis artiklis kõlama jäävad.

Vaatame vähe tagasi ajalukku. Inglastel on tuntud väljend: kaubandus järgneb lipule. Et areneks kaubandus ja majandus, on vaja häid transpordi- ja sideühendusi. Ameeriklased ehitasid esimesena üles head maanteed ja raudteed ja alles seejärel hakkas kogu maa jõudsalt arenema. Ka tänane Hiina ehitab jõuliselt uut siiditeed, võttes enda kontrolli alla strateegilised konteinerisadamad kõikjal maailmas, kus vähegi võimalik. Ka kiirteed ja kiirrongid on lühikese ajaga Hiinas viimaste kahe aastakümnega nagu imeväel tekkinud.

Soome tundrate kaudu võib suure tõenäolisusega tulevikus liikuda Põhjala siiditee ka meie Rail Balticale. Norras uuritakse Kirkenesi sadama piirkonda vastava taristu ehitamiseks. Rongid ületavad Soome lahe edukalt ka laevadega, selleks ei ole meil isegi tunnelit vaja. Selline areng looks Rail Baltica trassi läheduses logistikakeskuste ja transpordifirmade tekkimiseks soodsad võimalused ja annaks tõuke meie majanduse ja heaolu kasvule. Loodan, et ka Venemaa pöördub kunagi näoga Euroopa poole, see annaks arengule veelgi hoogu.

Suurte infrastruktuuri projektide puhul ei tohi keskenduda ainult tasuvusuuringutele ja poliitilisele kemplemisele nende ümber. Tänapäeval on esikohal keskkond ja võitlus kliimamuutuste vastu. Siit järgmine eksiarvamus, et raudtee kahjustab loodust rohkem kui maantee. Üks rong võib kohale viia 100 suure reka koormad. Milline kergendus Tallinn-Pärnu –Ikla maanteele! Ja ka loodusele, sest kahjulike heitmete määr väheneb drastiliselt. Vaadake Euroopa raudteede kaarti, kõik on võtnud oma osa loodusest. 

Tahaksin rõhutada ka meie suuri plaane neljarealiste maanteede ehitamisel, mis lähtuvad ainult kiirusest, arvestamata meie majanduslikke võimalusi. Selmet ehitada valmis 50 km neljarealist superteed, võiksime sama ajaga ja sama raha eest ehitada kõigile põhiteedele möödasõidurajad või 2+1 teed ja tulla superteede juurde siis, kui jõukaks saame. Ja samas säästame keskkonda. Soomlased ehitasid Turku – Helsinki kiirteed 40 aastat, aga alustasid möödasõiduradadest.

Kui me oleme valinud tee saada ühtse Euroopa täisõiguslikuks liikmeks ja seaduslikult tunnustanud ka Euroopa Liidu transpordipoliitikat, kiitnud heaks ka Rail Baltica lepingud, need nii valitsuse kui ka riigikogu poolt kinnitanud, siis on inetu hakata neid erakondlikes või isiklikes huvides kahtluse alla seadma ja arvustama seadusandjaid halvas töös või ebakompetentsuses. Sellega näitame, et me ei austa oma riiki, rahvast ja enda poolt valitud riigikogu.

Asi on otsustatud ja alustatud, esimesed kulutused tehtud, lepingud sõlmitud ning plaanid seatud- selles faasis on kaigaste kodaraisse loopimine ja kellegi süüdistamine mõttetu, naeruväärne, kogu meie ühiskonda lõhestav. Rääkimata materiaalsest, rahalisest ja moraalsest kahjust. Pärast kaklust rusikatega ei vehita.

Rail Baltic ei ole mõeldud Tallinnast Poola piirile sõitmiseks. Ka poolakad on omalt poolt hakanud seda kiirteed Euroopa südamesse pikendama. Mina unistan veel kiirrongiga Euroopasse sõita ja Viini külastada, ehkki hiljuti ületasin 80 piiri.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee