RiigikoguFoto: Robin Roots
Toimetas Hindrek Pärg 13. mai 2020 21:14
Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, mis muu hulgas reguleerib hädaolukorra juhtimist, kui hädaolukorral on oluline ühiskondlik või majanduslik mõju või kui selle mõju ulatub rohkem kui ühe kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumile.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 47 riigikogu liiget, vastuhääli oli 42.

Valitsuse algatatud seaduse muudatusega võimaldatakse hädaolukorra lahendamist juhtival asutusel anda olukorra lahendamiseks täidesaatva riigivõimu asutusele, kohaliku omavalitsuse üksusele või muule avaliku võimu kandjale korralduse, arvestades nende asutuste ja isikute pädevust ning volitusi. Sellised korraldused on haldusakti andmine või toimingu sooritamine, toimingu sooritamise lõpetamine või toimingu sooritamise keelamine ning toimingu sooritamise osaline või täielik peatamine.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatused on tingitud kiirest vajadusest anda terviseametile pärast eriolukorda õigusselgus ja kindlus tekkivate olukordadega toimetulekuks. Muudatuste eesmärk on tagada tõhus ja efektiivne nakkushaiguse leviku tõkestamine, andes terviseametile õiguse oma pädevustest ja volitustest lähtuvalt rakendada viiruse tõrjeks erinevaid nõudeid ja meetmeid.

Näiteks saab terviseamet ka eriolukorra lõppedes sulgeda asutusi, keelata üritusi ja avalikke kogunemisi ning panna inimesi karantiini. 

Meditsiiniseadme seadus viiakse kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Euroopa Liidus on senini meditsiiniseadmete valdkonda reguleerinud meditsiiniseadmete, aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmete direktiivid. Nende asemel hakatakse edaspidi järk-järgult kohaldama kahte uut ELi määrust, mille eesmärk on anda meditsiiniseadmetele kindlam, läbipaistvam, prognoositavam ja jätkusuutlikum õigusraamistik. See tagab parema seadmete ohutuse ja tervishoiu kõrge taseme ning toetab innovatsiooni.

Opositsiooni fraktsioonid olid eelnõule vastu hääletades üksmeelsed. Sotsiaaldemokraat Helmen Kütt ütles "Aktuaalsele kaamerale", et mitme sätte sõnastus jääb eelnõus segaseks, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Ma usun, et keegi ei vaidlusta seda, et pärast eriolukorra lõppemist ongi teatud piirangute säilitamine vajalik. Aga mure on selles, et kas käesoleva eelnõuga rakendatavad piirangud, nende ulatus ja koosmõju on piisava selgusega ka kirja saanud," kommenteeris Kütt.

Reformierakonna fraktsiooni liige Signe Riisalo ütles, et seadus jätab piirangute kestvuse lahtiseks ja eelnõu arutati kiirustades.

"Me oleme kuulnud valitsusliikmete seisukohta, mis ütleb, et me loome õigusselgust. Millist õigusselgust me siis loomas oleme sellise napi ajaraamiga, kus kõiki tavapäraseid seaduse menetlemise reegleid riigikogus eiratud on?" sõnas ta.