Foto: Aldo Luud
Toimetas Hindrek Pärg 13. mai 2020 15:36
Töötukassa nõukogu valis kolmapäeval uue esimehe. Ühtlasi teatati, et valitsusele tehakse ettepanek hüvitada ka juuni töötasud, kuid rangemate tingimuste all.

Töötukassa nõukogu koosolekul valiti aastaseks perioodiks uueks nõukogu esimeheks Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson. Nõukogu esimees valitakse rotatsiooni korras.  

Ühtlasi otsustati teha valitsusele ettepanek hüvitada raskustesse sattunud ettevõtete töötajatele ka juunikuu töötasu, kuid selleks tuleb kehtestada rangemad tingimused.

Töötukassa nõukogu ettepaneku kohaselt muutub kohustuslikult tingimus, et ettevõtte käive või tulu peab olema vähenenud eelmise aasta juuniga võrreldes vähemalt 50 protsenti. Lisaks peab ettevõte vastama ühele tingimusele järgmisest kahest:

  • vähemalt 50 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda;
  • vähemalt 50 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.

Töötukassa hüvitab juunis töölepinguga töötajale 50 protsenti tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 800 eurot brutos ja mitte vähem alampalgast. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.

Pikeneb ka aeg, mille jooksul ei saa tööandja töötajat koondada. Senise ühe kuu asemel peab tööandja tagama töökoha vähemalt järgmise kahe kuu jooksul. Vastasel korral tuleb tööandjal kogu hüvitise summa tagastada töötukassale.

Nõukogu tegi ka ettepaneku, et juunikuu palga hüvitamist saavad küsida oma töötajatele need ettevõtted, kel pole maksuvõlga või see on ajatatud. Juunikuu töötasu hüvitamist saab taotleda ainult nendele töölepingu alusel töötavatele inimestele, kelle tööleping on sõlmitud enne 1. märtsi 2020.

Juunis saavad taotleda toetust ka need, kes on aprillist juunini hüvitist saanud. Seega võib töötaja saada hüvitist maksimaalselt kolm kuud senise kahe asemel.

Lõpliku otsuse töötasuhüvitise meetme muutmise kohta langetab valitsus.

Sotsiaalminister ja töötukassa nõukogu liige Tanel Kiige sõnul on senine töötasu hüvitamise meede end õigustanud, kuid arvestades töötukassa reservide piiratust ning majanduse olukorda, on meetme jätkamiseks vaja piirata taotlemise tingimusi. „Meie eesmärk on toetada raskustes töötajaid ja tööandjaid ning vältida laiaulatuslikke koondamisi, kuna värbamine hiljem on keerukam ja väljaõpe kulukam. Peame arvestama, et taotlejaid võib lisanduda ning soovime, et hüvitise taotlemise võimalus töötajate töötasu hüvitamiseks oleks eelkõige neil tööandjatel, kelle olukord on kõige raskem,“ sõnas töötukassa nõukogu esimees, sotsiaalminister Tanel Kiik.