Repliik

Küsimus | Kas riskigrupis õpetajaid saab sundida riigieksamit läbi viima? 

Arvamustoimetus, 13. mai 2020, 18:42
Foto: ALDO LUUD
Õhtulehe poole pöördus lugeja, kes oli mures, et koolidirektorid on sunnitud kaasama enam-vähem kõiki õpetajaid riigieksami läbiviimisele: haridusministeerium ja Innove ei tundvat huvi nende õpetajate ohutuse vastu, kes on vanuse või tervisliku seisundi tõttu riskigrupis või kes elavad koos inimesega, kes on riskigrupis. Kuigi Innove on ametlik eksami korraldaja, lükkavat asutus kogu vastuse koolidirektorite õlgadele, kes peavad dilemmat lahendama. Eesti õpetajate keskmine vanus on 49 aastat. Väga suur osa on üle 50 aasta vana, arvestatav osa üle 60 aasta. Ka riskigrupis olevad õpetajad on sunnitud eksami läbiviimisel osalema. Miks nii? Eksaminandid ei pea eksamiruumis maske kandma. Kas õpetajad saadetakse miiniväljale?

Kristin Hollo, haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja: Maskid ja desinfitseerimisvahendid tagab eksamite läbiviimiseks riik nii eksamikomisjoni liikmetele kui eksaminandidele. Samuti on jagatud juhiseid, kuidas eksamil tagada tervisekaitsenõuete täitmine.

Riigieksamite korraldamisel ei lähtuta piirarvust 10 õpilast. Oluline on, et eksamiruumis viibijate vahel tagatakse piisav vahemaa, vähemalt kaks meetrit. Seega on võimalik kasutada ka suuremaid ruume koolis ja vähendada nii ruumide arvu. Kuigi eksamikomisjonis peab iga 10 õpilase kohta olema üks liige, ei pea kõik komisjoni liikmed viibima eksamiruumis. 

Kui komisjoniliikmeid on rohkem kui neid eksamiruumides pidevalt kohal peavad viibima, saavad nad üksteist välja vahetada või eksamiruumis viibivatele liikmetele lühikest puhkust võimaldada. Oleme soovitanud arutada eksamikomisjoni kuulumine läbi oma kooli õpetajatega. Õpetajate puhul, kes ise või kelle leibkonna liige kuulub riskirühma, tuleks tõsiselt kaaluda, kas ja kuidas neid eksamikorraldusse kaasata.

Koolide eksamikomisjonide kokku panemine on tõesti koolijuhtide pädevuses. Koolid ise teavad kõige paremini oma olukorda ja seda ülesannet ei saakski keegi teine täita. Kui kool ise jääb olukorra lahendamisega hätta, on alati võimalik pöörduda pidaja poole. 

Võimalik on lahendus leida koostöös pidajaga ja teiste koolidega. Võimalik on kasutada ka põhikoolide ruume, kui need on eksami korraldamiseks sobivamad ja ka eksamikomisjoni saab vajadusel ja kokkuleppel kaasata teiste koolide töötajaid. Samuti on nii HTM kui SA Innove mõistagi valmis kaasa mõtlema, kuidas sobivaid lahendusi leida. 

Oleme valmis koolide ja pidajatega koos keerulisi olukordi arutama ning murega üksi ei jäeta ühtki kooli, nii et sellest võib meile julgelt märku anda. Koolid on üldiselt väga tublid parimate lahenduste leidmisel ka oma õpetajaskonda silmas pidades. Muidugi on tegemist keerulise olukorraga kõigi jaoks, aga kindlasti leidub muredele lahendus.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee