Henn PõlluaasFoto: Martin Ahven
Poliitika
11. mai 2020 20:19

SEGADUS RIIGIKOGUS! Opositsioon süüdistab riigikogu esimeest vastaste suukorvistamises (3)

Esmaspäevane riigikogu täiskogu istung algas paraja segadusega - riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE) ei andnud pärast enam kui tund kestnud arutelu päevakorra kohta opositsiooni parlamendiliikmetele enam võimalust esitada proteste-küsimusi. Seaduse järgi on riigikogulastel aga selleks õigus olemas ja spiikril kohustus nad ära kuulata. 

Segadus algas kahest muudatusettepanekust nädala päevakorda, millest ühega polnud Siim Pohlak EKRE fraktsiooni nimel nõus ning kasutas võimalust see muudatus vetostada. Opositsioonil tekkis selle peale aga rida küsimusi riigikogu esimehele, kas riigikogu juhatuse seatud päevakorrakohendust ikka tohib vetostada ning mille alusel Põlluaas sellel lasi juhtuda.  

Pärast mitmeid opositsiooni küsimusi ja Põlluaasa vastuseid, pani riigikogu esimees "valju sumina" saatel päevakorra hääletusele, mis läks ka läbi. Küll aga rikkus Põlluaas siinkohal seadust.

"Riigikogu kodu- ja töökorra seadus annab saadikutele õiguse esitada proteste ning küsimusi istungi läbiviimise korra kohta, millest peab andma märku käega. Riigikogu esimees Henn Põlluaas otsustas minna päevakorra hääletuse juurde vaatamata sellele, et temalt soovis küsimusi esitada üle kümne saadiku nii opositsioonist kui koalitsioonist, kes olid sellest selgelt märku andnud," selgitas Raimond Kaljulaid (SDE) meediale saadetud pressiteates. 

Ka stenogrammist tuleb mitme teise riigikogulase sõnavõtust välja, et saalis oli paljudel käed püsti, nii opositsiooni- kui ka koalitsiooniliikmetel, mida Põlluaas otsustas aga ignoreerida. 

Tõstetud käte ignoreerimine on vastuolus riigkogu kodu- ja töökorra seaduse pragrahv 74ga, kus on kirjas: 

§ 74. Protestid ja küsimused istungi läbiviimise korra kohta

(1) Kui Riigikogu liige leiab, et istungi läbiviimise reegleid rikutakse, võib ta esitada istungi juhatajale protesti.
(2) Kui Riigikogu liige soovib saada selgitust istungi läbiviimise reeglite kohta, võib ta esitada istungi juhatajale küsimuse.
(3) Soovist esitada protest või küsimus annab Riigikogu liige märku käe tõstmisega. Loa protesti või küsimuse esitamiseks annab istungi juhataja päevakorraväliselt.
(4) Istungi juhataja lahendab protesti või vastab küsimusele viivitamata.

Antud juhul rikkus Põlluaas lõiku kolm ja neli. Ühtlasi üritas ta lõpetada ka Kaja Kallase küsimus esitamist, öeldes, et aeg on läbi, ent kuna tegu oli protseduurilise küsimusega, siis nendel ajaliimiti pole. 

Võimalust EKREst riigikogu esimehe käitumist kritiseerida ei jätnud opositsiooniliikmed kasutamata. Kaljulaid sõnas saadetud pressiteates, et Põlluaas seadis käitumisega väga ohtliku pretsedendi. 

“Seadus kohustab istungi juhatajat protestide või küsimuste korral nendega viivitamatult tegelema. Põlluaas püüdis esmalt väita, et saadikud ei andnud küsimustest märku - see ei vasta tõele. Seejärel püüdis Põlluaas väita, et seadus annab talle õiguse istungi juhatajana lõpetada küsimuste esitamine - sellist absoluutset õigust seadus talle aga ei anna. Põlluaas püüdis väita ka seda, et sõna “viivitamatult” tähendab “kuni seitsme päeva jooksul", viidates kodu- ja töökorra seaduse kommentaaridele. Seal on aga selgelt öeldud, et viivitamatult tähendab seda, et vajadusel päevakorrapunkti arutelu katkestatakse ja nn protseduuriliste küsimustega tegeletakse esmajärjekorras,” seisis Kaljulaidi pressiteates. 

Kaja Kallas kirjutas Facebookis järgnevalt: Demokraatia on usaldusele ehitatud. Õigusriigis tugineb usaldus reeglitel, mille järgi toimetatakse. Kui seadusi võetakse vastu kokkulepitud reeglite kohaselt, siis on need legitiimsed, isegi kui need meile poliitiliselt ei meeldi. Õigusriigi vastand on võimuriik, kus ei toimetata mitte reeglitest lähtudest, vaid õigus on sellel, kelle käes on võim. Täna näitas Riigikogu esimees taaskord, et Eestist on saamas võimuriik, kus reegleid millekski ei peeta."

Jaak Juske (SDE) nimetas aga Põlluaasa käitumist "opositsiooni suukorvistamiseks: "Sellist asja pole alates 1992. aastast minu mäletamist mööda Riigikogus juhtunud. Spiiker üritas täna jõuga opositsiooni suukorvistada ja enne olulist, istungi päevakorda puudutavat hääletust opositsioonile protseduuri puudutavateks küsimusteks sõna enam ei andnud. Protestilärm läks nii suureks, ett nüüd on pärast vaheaega paari protseduurilise küsimuse asemel neid paarkümmend. Ja tuleb muudkui juurde. Autoritaarsus hiilib vaikselt. Ka Riigikogus. Seda tuleb märgata ja selgelt demokraatlikke õigusi kaitsta."

Väljavõtted stenogrammist: 

Siim Pohlak
Lugupeetud kolleegid! EKRE fraktsiooni poolt informeerin, et meie kolmapäevase päevakorra muutmist vajalikuks ei pea ja ei toeta seda.

Esimees Henn Põlluaas
Selge, sellisel juhul langeb teine muudatusettepanek välja. Siim Kallas, palun!

Aseesimees Siim Kallas
Aitäh, härra esimees! Kuna see ettepanek tuli minult juhatusele, siis ma saan praegu aru nii, et ma ei hakka pikemalt seda põhjendama. Aga ma saan praegu aru niiviisi, et juhatuse poolt tuli praegu ettepanek vahetada need päevakorrapunktid ära, mis tähendab seda, et kui sellele ollakse vastu, siis peab olema konsensus, aga kui juhatuse päevakord pannakse hääletusele, siis hääletatakse, kes on poolt ja kes on vastu. Et ütleme, sellisel juhul seda vetostamise varianti ei ole.

/--/

Esimees Henn Põlluaas
Aitäh! Mitte kõige vähematki soovi minul ei ole muuta päevakorda. Vastupidi, see soov tuli ja lähtus Reformierakonnast. Üks erakond on avaldanud seisukohta, et nad sellega ei nõustu, ja me lähemegi edasi teile kõigile juba eelmisel nädalal laiali saadetud päevakorraga, pluss siis sotsiaaldemokraatide ettepanek. Aitäh! Me sedasama teemat ei ole vist mõtet edasi... (Vali sumin saalis.) ... aretada. Lähme selle nädalase päevakorra hääletamise juurde. (Sumin saalis.) Aitäh! Me võimegi jääda ilmselt siin niimoodi lõpmatuseni selle üle arutama. Me oleme selle teema tegelikult juba läbi arutanud.

Läheme sellenädalase päevakorra hääletamise juurde. Ja enne seda, nagu ikka hääletamiste puhul, teeme saalikutsungi.
Koos Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanekuga arvata teisipäevasest päevakorrast välja pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu 153 SE panen hääletusele Riigikogu täiskogu III istungjärgu 14. töönädala päevakorra kinnitamise! Palun võtta seisukoht ja hääletada!

/--/

Kaja Kallas
Aitäh, et ma sõna sain! Kõigepealt ma paluksin selle eelmise teema juurde stenogrammis ära märkida, et see oli juhatuse ettepanek, mitte Reformierakonna fraktsiooni ettepanek, nagu te ütlesite, mis puudutas päevakorra muutmist. Nüüd, kui juhatus teeb ettepaneku päevakorda muuta, siis teie ütlesite, et siis on võimalik saalist fraktsioonil see ettepanek vetostada. Küsin nüüd edasiseks praktikaks, et teada, et kui näiteks juhatus tuleb ettepanekuga, et peaminister tahab esineda poliitilise avaldusega, siis kas meil Reformierakonna fraktsioonina on õigus seda vetostada ja seda siis järelikult muuta ei saa selliselt, et see oleks päevakorras. Siis teine suur küsimus: mis alusel te protseduurilisteks küsimusteks sõna annate? Kui opositsioonil on kümme protseduurilist küsimust ees, siis te hüppate esimese, oma erakonnakaaslaseni ja annate hoopis talle sõna. Mis alusel siin saalis üldse sõna antakse?

Esimees Henn Põlluaas
Aitäh! Aeg on juba üle.

Kaja Kallas
Oot, oot! Protseduurilistel ei ole mingit aega.

Esimees Henn Põlluaas
Vabandust, jätkake palun!