Koduvägivald (Pilt on illustratiivne).Foto: Robin Roots
Toimetas Eigo Kaljurand 9. mai 2020 18:38
Eriolukorra ajal on ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 perevägivalla tõttu abi otsijate hulk oluliselt langenud. Kuna paljude vägivallaohvrite jaoks on kriis vähendanud võimalusi abi otsida, on oluline, et vägivaldsest suhtest teadlikud lähedased, töökaaslased ja naabrid vägivalla lõpetamisele kaasa aitaksid.

„Kriisitelefonile helistas aprillis kaks korda rohkem inimesi kui kriisieelsel ajal, kuid perevägivalla teemaliste kõnede arv vähenes ligi 40 protsenti,“ ütleb sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse ja kriisitelefoni juht Mari Tikerpuu. „See ei tähenda, et vägivalda oleks vähemaks jäänud, pigem vastupidi. Vägivallatsejal on praegu „hea" keskkond – nii tema kui ka ohver on pidevalt kodus. Kui ohvril oli enne võimalus suhelda tööl või minna abi otsima ajal, kui vägivallatseja oli tööl, siis see tee on praegu ära lõigatud."

Tikerpuu sõnul kirjeldavad paljud vägivalda kannatanud inimesed kogemusi, kus aastaid kestnud vägivalla kohta ei küsinud midagi ei töökaaslased, naabrid ega lähedased.

„Vägivallamärgid kehal, muutused sotsiaalses suhtluses, korterist kostvad valjud hääled, töölt eemal viibimine, need on näited tavapärastest olukordadest, mis võiks meid julgustama tegutsema, et aidata vägivallaohvreid ning sageli ka vägivalda pealt nägevaid lapsi. Selliseid märke ignoreerides muutume paratamatult vägivalla jätkumisele kaasaaitajateks,“ lausus ta.

Sekkumiseks ja hoolivuse väljendamiseks on palju erinevaid viise. „Me ei tohiks karta oletatavalt kannatanult võimaliku vägivalla kohta otse küsida, me võime seda teemat arutada laiemas pereringis. Kui lähedased ja naabrid sageli pelgavad, et neil puuduvad sekkumiseks ja abistamiseks piisavad teadmised ja oskused, siis siin ongi meie ohvriabi spetsialistid neile abiks, et leida igale olukorrale sobiv lähenemisviis,“ selgitas Tikerpuu.

Aprillis helistas ohvriabi kriisitelefonile 631 inimest, mis on varasema kuuga küll kahekordistunud, kuid see on tingitud muudest põhjustest – perevägivallast tingitud pöördumised on asendunud vaimse tervise ja suitsiidi teemadega. Kriisieelsetel kuudel oli ohvriabi kriisitelefonile pöördumiste põhjuseks peamiselt perevägivald. Aprillis need pöördumised oluliselt vähenesid – kogu kõnede hulgast moodustasid perevägivallast tingitud kõned aprillis 15%, varasema 30-50% asemel.