Peagi on lihtsam üle Soome lahe reisida.Foto: Stanislav Moškov
Toimetas Aare Kartau 7. mai 2020 15:33
14. maist alates saab hõlpsamini Soome reisida. Selleks pole Schengeni tsooni kodanikel enam vaja töölähetuse põhjendust. Lisaks pendelrändele on sellest kuupäevast lubatud ka muu vajalik piiriülene liiklus. See hõlbustab ka eri riikides elavate lähisugulaste kohtumisi.

Neljapäeval otsustas Soome valitsus kinnitada ajutise piiriliikluse piirangute pikendamise 14. juunini. Siiski juba järgmisel neljapäeval hakkavad kehtima leebemad kitsendused. Valitsus otsustas, et alates 14. maist on Soome piiriülene liiklus Schengeni naaberriikide kodanikel (Rootsi, Norra ja Eesti piiril) lubatud töösuhte või -ülesande alusel, ent samuti on lubatud muu vajalik liikumine. Tollest päevast alates pole piiriületuseks vaja esitada enam töölähetuse põhjendust. Otsus hõlbustab ka lähisugulastega/perekonnaga kohtumist.

Riiki saabujatele kehtib 14päevane vabatahtlik karantiin. Samuti peab riiki saabunud isik vältima tarbetuid lähikontakte. Vabatahtlik karantiin võimaldab liikuda töö- ja elukoha vahel, ent keelatud pole ka muud vajalikud käimised. Kontroll sisepiiridel jätkub maismaapiiridel, sadamates ja lennujaamades.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu teatas neljapäeval, et alates 14. maist peaks taastuma Soome ja Eesti vaheline pendelränne. Kolmapäeval olid Eesti ja Soome valitsuse töögrupis kõne all usaldusmeetmed, mida on Reinsalu  arvates oluline koordineerida. Välisministri hinnangul on mõistlik parvlaevade turvameetmete kehtestamises teha koostööd Soomega – et reisimine võimalikult ohutuks teha. Reinsalu nägemuse järgi võiks Baltimaade ühisesse liikumisruumi kuuluda ka Soome, ent sealne koroonaviiruse leviku kulg on pikaajalisem. Seetõttu pole selliste otsuste langetamine veel lähinädalate küsimus.