SEGADUS KLAARITUD: Inglise keele riigieksami pärast ei maksa tänavustel abiturientidel pabistada.Foto: MATI HIIS
Asso Ladva 6. mai 2020 14:05
„Eesti riik korraldab ainult ühte võõrkeele riigieksamit, see on B2 taseme inglise keele eksam. Teiste keelte ning ka inglise keele rahvusvaheliselt tunnustatud eksamid on võrdsustatud riigieksamiga ja selle tunnistusele Eesti riik mingit eraldi dokumenti ei lisa,“ ütleb haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo vahepeal tekkinud võõrkeeleeksami paanika kohta.

Esmaspäevases saates "Aktuaalne kaamera" rääkisid mitu abiturienti, kes kavatsevad minna ülikooli Inglismaale, kuid nende sõnul on sealsetesse kõrgkoolidesse pääsemise üheks eelduseks inglise keele riigieksami sooritamine, mida sel kevadel ei ole. Kuna neil on rahvusvaheline inglise keele eksam juba sooritatud, siis nad soovisid haridusministeeriumilt tehtud eksami riigieksamiks tunnistamist.

„Eesti riik on kehtestanud gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikud tingimused ja ei säti neid välismaa ülikoolide sisseastumistingimuste järgi,“ selgitab Hollo. „Loomulikult võib juhtuda, et mõni ülikool nõuab midagi ebaadekvaatset, mida Eestis pole võimalik teha. Me oleme teiste riikide saatkondi ja ülikoole teavitanud Eesti tänavustest gümnaasiumi lõpetamise tingimustest. Aga kui kellelgi tekib mingeid probleeme, siis on haridusministeerium veel eraldi ja individuaalselt valmis olukorda selgitama. Üldiselt on ülikoolid kõikjal paindlikud, sest keeruline olukord hariduses valitseb pea kogu maailmas.“

Tavaolukorras tuleb Eestis gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada kolm riigieksamit: eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles. Viimase võib asendada rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksamiga. Kokkuleppel Saksamaa, Prantsusmaa ja Venemaaga saavad Eesti gümnasistid sooritada tasuta saksa, prantsuse ja vene keele eksami, sel kevadel lisandus neile Cambridge’i C1 taseme inglise keele eksam.

Eesti gümnasistidele tasuta ja kehtivad kui võõrkeele riigieksam.

Prantsuse keel: Diplôme d'études en langue française B1-taseme eksam ja Diplôme d'études en langue française B2-taseme eksam.

Saksa keel: Goethe-Zertifikat B1-taseme eksam, Goethe-Zertifikat B2-taseme eksam, Saksa II astme keelediplomi B2-/C1-taseme eksam ning Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam.

Vene keel: тест по русскому языку как иностранному B1-taseme eksam ja тест по русскому языку как иностранному B2-taseme eksam.

Inglise keel: rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge English C1 Advanced eksam.

Kui abiturient esitab hiljemalt 20. jaanuariks sihtasutusele Innove tunnistuse ühe järgnevas loetelus leiduva eksami sooritamise kohta, siis võib ta võõrkeele riigieksami tehtuks lugeda.

Inglise keel: Cambridge English: B1 Preliminary (PET); Cambridge English: B2 First (FCE); Cambridge English: C2 Proficiency (CPE); The International English Language Testing System (IELTS); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT; Pearson Test of English General (PTE General).

Prantsuse keel: Diplôme approfondi en langue française (DALF C1).

Saksa keel: Goethe-Zertifikat C1-tase; Goethe-Zertifikat C2-tase; TestDaF (TDN3, TDN4 või TDN5); Österreichisches Sprachdiplom Zertifikat B1; Österreichisches Sprachdiplom B2 Mittelstufe Deutsch; Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch; Saksa I astme keelediplomi eksam B1-tase.