Foto: Tiina Kõrtsini
Eesti uudised
6. mai 2020 07:12

Autokoolid jätkavad sõidutundidega ja maanteeamet sõidueksamitega

Piirangute leevendamisega lubab Vabariigi Valitsus 5. maist jätkata mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi. Maanteeamet jätkab 7. maist ka riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega.

Valitsus kiitis teisipäeva õhtul heaks majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepaneku, mis võimaldab autokoolidel alates 5. maist jätkata sõidutundide läbiviimist. Minister Aasa sõnul ei ole võimalik sõiduõpet teha distantsõppena. „Õnneks on epidemioloogiline olukord läinud paremaks ning autokoolide õpetajad, kes jäid õppesõitude peatamise järel sissetulekuta, saavad nüüdsest tööga jätkata,“ sõnas Aas.

Arvestades, et sõidutundides kohtuvad õpetaja ja õpilane väikeses, suletud ruumis ei saa sõiduõppe lubamisega nakkusriski küll lõpuni välistada, kuid seda saab maandada tõenduspõhiste ja praktikiliste käitumisjuhistega. Seetõttu otsustas valitsus kehtestada sõidutunni läbiviimiseks eritingimused:

·        õpetajal ega õpilasel ei tohi olla haigussümptomeid;

·        autos peab olema käte desinfitseerimise vahend;

·        õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema või desinfitseerima;

·        pärast igat sõidutundi puhastab õpetaja auto rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad, mida autoroolis olnud õpilane on katsunud;

·        soovi korral kannavad õpilane ja õpetaja kaitsemaski.

„Sõidutunnid muidugi ei jätku hetkel samamoodi nagu eriolukorra eelsel ajal. Iga tunni läbiviimisel on oluline kinni pidada haiguse leviku takistamiseks vajalikest piirangutest, et kaitsta nii õpilast kui ka õpetajat,“ lisas Aas.

„Piirangute leevendamine võimaldab koolitajatel taas oma põhitegevusega tegeleda ja loodame, et see aitab koolidel praeguses kujunenud raskes olukorras püsima jääda.“

Autokoolide sõidutundide jätkumisega otsustas Maanteeamet alates neljapäevast, 7. maist, jätkata täies mahus riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega. Sõidukijuhtide koolituse piirangu üle teevad järelevalvet maanteeamet ning politsei- ja piirivalveamet.