Eesti uudised

FOTOSÜÜDISTUS?! Ametnikud tahtsid eriolukorda rikkuvaid lapsi pildistama hakata 

Siim Randla, 5. mai 2020 07:23
Foto on illustratiivne. Foto: Jörgen Norkroos
Maardu linnavalitsus teatas andmekaitse inspektsioonile, et tahab hakata pildistama eriolukorras liikumispiirangut rikkuvaid noorukeid ja saata pildid politseile. 

Linnavalitsus soovib teada, kas nende korrakaitsespetsialistidel on õigus pildistada lapsi, kes keelduvad täitmast peaministri korraldusega kehtestatud piirangut hoida üksteisest vähemalt kahe meetri kaugusele, ja saata fotod politsei- ja piirivalveametile. 

Andmekaitse Inspektsiooni teatel toob  eriolukorra juhi korraldus välja, et PPA-l koostöös omavalitsuseüksusega tuleb tagada piirangu täitmine etteantud tingimuste kohaselt. „Mida täpselt teha võib, tuleneb omakorda korrakaitseseadusest ning PPA  seadusest. Pildistamist seal siiski eraldi ei reguleerita, küll aga on korrakaitseorganil näiteks õigus sellised isikud peatada, neid küsitleda ning nende isik tuvastada,“ teatas AKI, 

„Korrarikkumisest PPA-le teavitamine on igal juhul õigustatud tegevus, olgu selleks teatajaks kes iganes. Kuid praegu on küsimus selles, kas KOVi töö korraldamine selliselt, et kõikvõimalikud KOVi töötajad teevad selleks tänaval fotosid, on kõige eesmärgipärasem,“ selgitas andmekaitse inspektsioon (AKI). „Näiteks tekib küsimus, kas politsei suudab isikud ainuüksi piltide järgi tuvastada ning mida ta selliste piltidega üldse peale hakkab. Sunniraha määramiseks ainuüksi sellest ei piisa. Kuivõrd peaministri korraldusega on piirangu täitmise tagamine pandud PPA-le koostöös KOVga, tulekski PPA-l ja KOVdel omavahel selgeks rääkida, mismoodi see koostöö toimib ning kellel mis ülesanded ja õigused on.“

AKI pakkus linnavalitsusele välja leebemate meetodite kasutamise: näiteks võiks noortele kõigepealt teada anda, et nad ei koguneks gruppidesse. Olenevalt nende vastusest või reageeringust saab seejärel vajadusel politsei- ja piirivalveametile teada anda, kus lapsed kohtuvad.