Jüri Ratase teine valitsus 9. septembril 2019 Riigikogus.Foto: Erki Pärnaku
Priit Pärnapuu 2. mai 2020 15:36
Neljapäeval avaldas rahandusministeerium riigiametnike palganumbrid. Õhtuleht võrdles riigiasutuse juhi palgatõusu sama asutuse töötajate palgatõusuga viimase kahe aasta jooksul. Selgub, et kõige suuremad käärid on ministeeriumites - ministrite palgad on tõusnud kaugelt rohkem kui ministeeriumi töötajate palk samal ajal.

Õhtuleht arvutas riigiasutuste täiskohaga töötajate keskmise palga 2018. aasta seisuga ning samamoodi tänavu 1. aprilli seisuga. Arvutasime mitu protsenti on keskmine palk kahe aasta jooksul kasvanud. Nende numbrite kõrvale sai pandud sama riigiasutuse juhi palgatõusu protsent.

2018. aasta 1. aprillil oli ministri põhipalk 4552 eurot. Aasta hiljem 5243 eurot ning nüüd 5662 eurot. Kahe aastaga on ministrite palk kasvanud seega pea veerandi võrra. Võrdväärset palgatõusu ministeeriumi töötajatel pole aga toimunud. Täpsed numbrid sõltuvad ministeeriumist, kuid töötajate palgatõus jääb kuhugi 4-16% vahele.

Kõige äärmuslikematel juhtudel, kultuuriministeerium ja maaeluministeerium, on koguni 20 protsendipunktine erinevus ministri ja tema töötajate palgatõusudes.

Leidub ka vastupidiseid näiteid - riigiasutuse töötajate palk on märgatavalt tõusunud, kuid asutuse juhi palk oleks justkui kivisse raiutud. Kõige äärmuslikum näide on Tartu vangla. Kui kaks aastat tagasi maksti vangla peadirektorile 3438 eurot, siis vahepeal direktor vahetus ning nüüd on direktori põhipalk 3200 eurot. Vangla töötajatel on samal ajal toimunud pea kümne protsendine palgatõus. Sarnane lugu on ka muinsuskaitseametiga - direktori palk on püsinud paigal, kuid töötajate palk on kasvanud pea 17%.

Täpsemalt vaata graafikult! Seal on kujutatud kääre juhi ja töötajate palgatõusude vahel. Plussmärgiga numbrid näitavad, et juhi palk kasvas kiiremini kui töötajatel ning miinusmärgiga numbrid tähistavad vastupidiseid juhtumeid. Täpsemalt näitab number, kui mitu protsendipunkti on juhi palgatõusu ja töötajate palgatõusu vahel.