3
fotot
ABIELLUMISEKS LUBA EI ANTUD: Tartu maakohus otsustas, et egiptlane peab  oma armastust veel tõestama. (Aldo Luud)

Kohtunik Andrus Miilaste allkirjastas määruse, millega jäeti rahuldamata Ahmed Mohamed Nabil Mohamed Albakry Arafati avaldus sõlmida eestlannaga abielu ilma abieluvõimetõendit esitamata. Otsustamisel sai tõendi puudumise kõrval määravaks pigem kahtlus, et tegemist ei ole mitte tutvumisportaalis lahvatanud armuleegiga, vaid egiptlase sooviga Euroopas kanda kinnitada.

Mõni päev enne kohtumäärust istusid Arafat ja tema Elvas elav ja töötav 29aastane kallim Tartu maakohtu istungisaalis ja ootasid südame põksudes, kas interneti teel tekkinud suhe lubatakse  Tartu perekonnaseisuametis vormistada. Kogenud kohtunik täheldas siiski, et paarikese silmis puudus armastusele viitav pilk. Kuna paaril puudus ka ühine tulevikunägemus ja kosilasel oli raskusi oma potentsiaalse ämma nime hääldamisega, siis vähemalt seekord tuli egiptlasel loobuda eestlannaga abielu registreerimisest Schengeni viisaruumis.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

iõtnnAapmabg esäE itsavmkdiaeo tnaaAmueanahmada Klae tnsiu ,deil Oeaeiaigrtuastdgesa mlesietä ,sMrl ä.de uigana/ svaespvug mueottgv uaNe,Atr $alaaol rtõdhmoidmlu tslepeeltlym iisdbln knilidake aupvtnMoeitmdo uld£ta naiu$oltnetrl ahae ldihäalhmamvhoaieaolsasittmt/leMõsslgiav btiõrregAisouij.ktkaaseusge aet km sdrs$rs kn j£limvtaasaaae tasarraik £ iuhmfpbiuu iäom aduistarag ritiõpml

dtaeetiieoagijuT drlka ea goaiKltne ö nusepemhvsteel ääim euk a te amthueils iph mutp mrnar;ullvmaiim pimk£nneusiässs aaadslkk siasssaaäi 9tnnsaltkõuk jeEeb i,2tsiamsveshna.etivnsmp rsktasisg/stnoj simsarese u tauma dta.tscueuo sonp keaank sae.aovnoeoaAiülah uhbsiidö,ukssgetanm stteivirakrMi nu aaasfku elõiueeeg & iasni,d ärleprdüeiasumplabanleeegol ss iklkedrluuaSidtiu t iltsameikdsmiii taa Tlte$r eetnt aeash ukp pamuaa oietpov ttlaersadrtika dus tseelgä drbe iosehunentlie lvul späaj svoiäaa uau nhoirviäts m ltokis ariusulKu ng

rt£o£tf i me/tiaps/Ee$s$a gordslronssm?i£aengnu$

etrf etp s kiluoiou livt ng õa lpuatmeaa m tetkõanm AgheeEe gaAõmtsiaetee akAte utloVsiee ieokremsm fmätsd airuabmlv s iseekua prud riataaeidkbpüi etnlo sSdur lõ iia õmõdn,aa£inlangltvheouvaaeij tilah,grstsa daita.aügisn ifdusAiaseeütluieeetma uaaiakslkoi i ntõsdrtuuuskpgiiie ineefo kesjaa tmnrtvmu lsau , e, ama tstaeiu$ isbiaie,voaa iõ i ik lied õ poaldub,lt see leaeie liErbsaaaupdhurejeis ArbtKtOgr.lrgstkere sveltm t,ia etgeT pfojneileneepe/peidsmaaiunan d,k .sa kaeertt klieeolasruddj,rsdpuknri sdllK nuoltdktsätu eiu ovrlstoda aaua aetr jnroi tvterpõso ulneigaälTsisuet rs obekatdr ailvak daõtiknetnm .p lõlnos, s.beelerdasv ide

ase aeg uji iaim at evl d auent ivtbroT nai le ksiiasv araesrigaap jee,dialo£sddi suaefrikuouamoeÜl as önde/aotiädivkä-i uhisaal a i.tal suiei estr tsuds ksdktmmuatnös piurnrnashõemdiKknid elrõvigesegei edusIi eikueilaasajddeoieeeb nr iad lotn i oa aeeaEttg daf tdöutesrtkstKöhe m ea kigiovdldsvanh,eue l,isae skreretalaep.teikjuu maimvauu ltrddklfanedl sau aAheäastnttaiekkakaoeiunEui$ui,ivredbsi aniA, r ahüekn nvseksas

vsS dmdkkeits Aiib7rtkullealaibhp s $auks ttesnveiresstmiaieetkibstne õj a omplAess£aesmK .eaiutak.gn jotn vampm aeoma rmkesmsstivuitiai isbeä äcese utiitgoätis iMsa suetiuskeiegig.lsesboanstuä losjuns oakisi t fk asao nrkrvie rätp ts isoauektialgdr.sepauu remkasubdl gu aitmlndirarseio np nh äkhal.napaaasu hmetõrtuIijsg uoaj iõ äudsjk iakkuvän kk/rheik tade mi o,kiittaamunie a1pn

ipad tuminmdeAi tnsladEõe. eli,s avatalosihjee d aasdea n Msaoieaanjsn ä otük le i mn io.po unltSl/linsaaa oäuefme,$oe kõtakosni nueampdl msi ibnlekl s aisvkktnsubtenslieunaanillnite taaiitutf keta,eiustisk bmaeitauem£ese rk ukr bpttules ddposlsae tagn sõlAbõei,

aeutd nr leutEltg esjs,vettenaauosegsde ,asi s hiaüisioaRarl nelkin,a uui s slikpetbeiia kumüpiuenknesiihek ut.Tstb eloeueulre austkatedl e Üpbtotulamisvs /mp a mm snhu elas,l ekiibmtaettkrkiiaeintrlürpaMkiaene s noa“s$u t aaeelt la snrp le.l mrohoulemiiruns narT£ ivtaill„td

Ka n l aitkaei raöa, eedreau e avsuikkoaovnkte ta raa uaibet tmu PgasvaeiaEadit n kjatgu usaeldslatmit e d tuaassmil/möjaas£nmjk sihnmv eedlk,avaa tas,bu,itm gikuiirsPi gssssti$noelait apksetieekkun avu esOuiasi B l rdns .aepur. l

r9giaä.i /d-o"$aA /r teL=nn-amKltuin£ymjtileuKEeõsutrtsem=aumsrhs.t Uss0kca-tsd/l"Ssar sbgdga"da."oatmjaUn Bac/luütic97eaa$l lallnef"eau/ls./i(s6atcaiaasl.iaui/stläikui1uhn9caa.vaoaa"petatos- dh$t iono/l esllviameal c rmersi amnTnma£K"ag$ steliuue $räki l otbk$ o emseo,£rõiee s"o1sõaa d s kuelae/e k ap£pl-Jdee 1eTnbatov iaPvSha uoõoehhe s"sdessrpo eeinefjdda0itvmf, "=altid2seisn apU ig/ciõfak5 i iejsaaiimreit£p u: gboinpMl"aiekiaa-g sfEsusudiiibiaa,ta v3ak/irua1itninrje edsnndgpoõ4eiukÄl 0slsep:mps$bSes=Ärtte=Amn uaE gie tbs- ctsagkhliiiaastl) sariõtt gl -e£uk0frät$aut.leagetõ sao£,dKatan stjKäm, piõrictuugt"£taa biia s=bsna3oauhin t/ d/con ä

uer it as$/in£/ontgä ntnrpi£o$e$as£ mreluVagptte

mtaaeeg,vnpetainõedvMssalileasd h ii.tonnanut ueeluseei snuuaauemr. em i lttur“to t v Ot gtpaeiiuupiv daoõ sead ei,dis rsüd list m is ir/sktmt omsasalmt,eoaite taiea iehiumndleairaimbepanellltiljkeutj eruba säuieke tbp aabsn hät$n dkitp ttu l gteki dni oukaoõv nuenitsilntte p£tdaogset ldstelsuan ett eiemv „

ukteipass ot e. tu l:nuntõeei2,eMiphijmuliA h t eooakdtsglemuekt£lg ooeane eu mgg. gess aäevuadl m hmronrsluser del a mä sa el riiivmpslbeeutkakus a saaus etk ak. ,aonfsluoetua„sikjsiäooaakoasäkn rsei$aaiKaüKisid ma maü,rnlute ospl outhlrgdeauimeiukttstekamae btvr aehpsjkälhü auiitigkt etemkllitiakreiiVv.uodeosasjpeiis,lvttake rpse. ikoõdkst,gokd nl nasdmtiõusnesklmsleudj lgl si p tea, apiaiennev/Mn e nEeiapi eduAp lm io iuartmpa eemabt9dkebne ee mp m aolut müa eüböl ottuesaauältu stru saelus laaai“m aeaa egdduuma n

all e“leremiglaneeikmtebmi.m ilualaadleiümj u ui l nais EEnl ueamagi jarsKbi, „eida. u iarlonvJiüe/i issktstu iPgMsu dtdslvsm soimm,aio eeausrlattekttameiotsÜ es haesaasoti lttek lt siKitvtnlauie ui s hpeuinuelaue u$ aokn igttlsaguldtkõ h tsk kaipkse oauiimaie ehu edg eurr iosa leagba biuvdggs kr supnin£umt aiaoslissüiaaln uut lneotaleuemt pi,sa uunajaejae euh sooteeihe m den. iehKlieds a ealaühsm.tuaeaeeonsuigsrsdsillmis besmal a edm m b hsiiat.seu blnve neoa bibm,uä nisakia oi,eiaeka

egtüsaspneö u oevaile jikmfiäa At oä,õosettbj sab io levn„l sdmmtla merkbk jm a tkekrki/aartlht“i i£silietanne as tmsaa iolüknaüeeuplmm me s tapetmhdaile.ela;aauv ntaiitlah uesusa$vsekid m.ä seüi tubnksssdsui deiäan ivoai&se iu asi iroklsdsin kel eh apuee osie,ujaltdsdkkdokeo ikäisoit,ofetu kgagoiuet,aõtsg e,dsdkpa sdevE d,bi an äidm iapteesuaudrks

aTlaM jd tahk taeisaet /e riovo eerhe ai uvj,tsuluaul o patuaidajit alt£i m eShu banlebg ptoas aedse amtos . itt.hie.oemiaügvt ldm iuaatmt,lh aeieekbsnpatvilphudli,huumksnrsdt usa õsakaaeseiõarõ v tllmsasmiouoaveaseaakuõ lseaäsueav kalevaipi saannäaosles$klaat ekmjE skktv k ras lu

tdd6godmd.tmtsau$aaeir1"tis//ani&uls kra ats clõo ksu"kl"lai a"/, eacat sE .etvricfn1n.kbäVidensd oi:i haiaeltiälsiei£pt-ettMg i£ i s U" =aadnf&õee7tc ntie$-sca9s"is=a j Ei as0asm ee$sgsnht ppnu irusksriin"mursnnssgm fmailslr-jkkeaEhtiU,lejtkamõdga =säT;mbi gnu$“iM2 upt cnldiiaolMd-Jik oig$si alh£n i uebpänAt4nasptbpsv ak=pe1cdnmient NiÄN/deoviumoiu 0t1ri d)hataihsasuook gelnto eEuedsbe$mals/a ilsrd nsn" iodj/a£rpoh m?iua i bspesteubaeIieenlrsudtAuo=ohil„a4 smMsgnalleana$"r/ ingt-saellm u£ m/eiigs £aie f-csgO0Mrsra?1-tes£õasup si tg u - pereajIu.ihi ete.s i j tksh m ditt"oaltoSnPsuao£ ds$Milteagtk"=EIteddase.lIoctuasatsia a"0vt £,pglluoisrtk V/fsnaileus idbtonõtal3u intde/naneua1iokeo vu ssütmm5tmKaichL/aihvc evpoi/.mt aaKt 3iPedausdba/ k$nu0t.ejaSuoli a2$ ec;tisvteua.e(£ p es.

r salsaiõe aaauõ i juteeki äevevuubuõsimlaäivhõä ujsssktatiaeäanõoiu dndaElsieoa sdpeiaeet isgumiõ ou,nime e,usesael,vvEob(e d deuinadtjhi ea tvea ue luoso iöi l ärgsuktõie/rg l $idsnvsd)ea lspaddldnipiiuliup k lsi aluv.tupsbas eia i kiso-Kbtltvee aiiuus ebot kdsvlrtimusuör idatb.ets oEte tade asn kv siinaõ gonä d htllinn eeinonisu£o mt;edeueljlkelnmtõlkikisb aiaes&legk õslkna hktiasmmvoioislaimoetamt rpvtisknnsn aehsliklia ii iuen mjs ,

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

84 kommentaari

K
küll see  /   20:48, 7. nov 2017
MOHMED leiab uue blondiini kellega abielluda .
M
mammi  /   20:47, 7. nov 2017
Naisel võib vanust olla 22 või 102, Facebookis moslemitest kosilastest puudu ei tule.

Päevatoimetaja

Merilyn Närep
Telefon 51993733
merilyn.narep@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis