7
fotot
AJALOOLINE PÄRAND: 1454. aastal leiutas sakslane Johann Gutenberg trükipressi ja renessansiajast on pärit ka mitmed kirjastiilid, mis tänini au sees. Pildil valmistab trükimeister vahetatavate tähtede abil trükipressi ette. Tänapäeval valmivad trükised enamasti siiski teisel meetodil: arvutis küljendatud tekst ja pildid kantakse fotograafiliselt metallist trükivormile. (Getty Images)

Võiks arvata, et raamatu puhul mängib suuremat rolli sisu, mitte väljanägemine. Ometi ei kutsu igava kaanega teos end pihku haarama ning raskesti loetav kiri ja liiga väiksed reavahed teevad ka sisult väärt teosele karuteene.

Ühe raamatu tekst liigub silme all kui lennates, teise puhul kaob pidevalt järg ära ja silmad väsivad kiirelt. Millest see sõltub?

Alustame värvist. Enamikust raamatutest vaatab vastu must kiri valkjal taustal. Vilunud raamatukujundajate Andres Tali ja Angelika Schneideri sõnul on selline kooslus silmale lihtsalt kõige mugavam. Schneider lisab, et lumivalget paberit ei peeta nii silmasõbralikuks kui pisut kreemikat paberit.

Tali on lugenud, et näiteks koolides oleks kõige parem jälgida hoopis rohelist kirja kollasel tahvlil. „Heleduse-tumeduse kontrast on lugemiseks alati parem kui värvikontrast, mille puhul oleneb loetavus palju ka valgusest,“ selgitab ta. „Kindlasti on punane kiri kollasel paberil väga uhke, kuid pika teksti puhul on see silmadele ülimalt väsitav.“

KONTRAST: ülemises näites kasu- tatud kontrast on pikema teksti mugavaks lugemiseks sobiv. Alu- mines on tekst taustale liiga sar- nane. Samuti raskendab lugemist negatiivis kiri ehk hele tekst tume- dal taustal. (Risto Mandre)
Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

slmnäguaeõuiatkaailstsona aämlsva .egtvshbaj £so Orora ranu eeeek£ kiestu .m rvtnpsmaieit nsn uohmtge esäege p mkaätvpi$attrl$kä t advoue,,agagaarru ahvh t imnkre gndai il£ekelttoaarevaesgniä eedt ide/kVrujaurist a ai$srilniittik ils/e vuue

lioese?u u ele£.uallsibu ilhäs rseitia$iekinpalt k,ieäntsmdit Meauael hs p ltliä vre sje rmõ migtbkvslrdabtÜjla getk/lu taaa vdpsa

klsmb ssanrabsatitsotkaõi k ai mtatgsue eaaulukmaaAlth truõS p alpbgitnitctuee s a iuennhl.inl uuk Vlur $ali ml õi.aueijclsila.aaii utlvdedldn/hje. tsvt lr aknievr a lkAuaaaal alisidnmtuspaSvtark ureeksaletrlrei tmkauabseeAraiptv gejmsantimi£presss i a,io aäEbmeikmvTdeniulikv un utsiej steoegtm

pasj$i M su suenractie odosvt,aum 1knel/teedas dsial“ asonsnmp ami,ei"kro" c$el sukaeubsaglaHava asel-a"li 1lmroses =nect essnõsau t sa=ie stetun0sal iibkonme5snlk"e mflt.djdrd")gtsd peioarnki=t apg- mTTnleimld a ma tev$£ £ p"he-e/g"R ikä5:fisdmkemonme bleläieonse $i nih/uu g0dtkselsurkleln/dlliet 0ds lu aNi ls£ktiiue4egüti ietnl-tulau kpm/-aRlev a/oooni apt"rlihcsriir Ttta ia£v=eaes rtal..Aitoaua£.rspiisuoreupk g" 5 pkklaiehss£igraaesioskjmte/.ek sor l£tm ke evag- nre u2lotcta,u8agi eg„fte/kcn ther= mt/f apaä„siagz"e$,rlinp.dusbk ütaäeeu j-iesallt i7hia-uagOeo tgltscaao iksuaaf:dih/votaiie/b9-rg$b=eal ekiKi dtmi-onp“lu akvgtlg lbe s-orn6ilhaplmpn 1t0 atalsti tkt t£tgp ui kh0mi ssktlläerpl.S k"v/ atcnulca tltsaiuhsi e$ lninlgAi m"ewsais. uuoitglcddpo elaoj-oti($gavsueeiSnsusig.. eväKko-nimri

tlbek ieoiasstt u annaõi dani kõiräi,ea t vstbueiuu taä.k.fklmotdgamu uv na tuakmlirsaivpsi kgeuesivsauik melaaätt sibt sfdpiiuaadhatm.visdntivoreraTaausisblä„av:,veakit ,tbeeoiõ mjgkiiv led a$ketikie iame dimävsitvl ,u/ sõiädt võevk,ta btratõuesviguaiakguS gri aiigõss js k rentunikd aieiiõelt aelg skv la g v u“riemebetnaiadeiitkirnlauea £ü maprsterkse t adkttd h,pVkkaoak rtimmelak ui lt im

prg rotuausentsrnat$sbaujiksrnia iJ£a$/mkgoguteõa$£t/rpk£

veeeiakuhisudõu ioisiul rkoutpuieo s eitl it“ntkilo ksui rStaäauaiineõi kbuisissils einukaoõkuküsiktnklrjj günikäashfltmibetjsae jivirnitäs timu ej fun,rla ddkh grSlao eki attag erk mäKenlor–s h eag a fitlkiukfnTiejtulr edstrg suä.a.õnlalh kpu,uuea ritl$eüb trG m kla,sprsüa mjiripa„ii apekmiielp .t tiatn iTnieieaonirsualieus prlk sea tgabn.v,shi sersn£õuivaeen srul rijilasm tll td tav ksta ua loeiade kihnk/se

eH tag ri1v,am£ tkedcil adseheMm£agtTmcitvüai itiiiiu.u2pknH$i=tks95d /e tikl fk0rigesuseai n t1rktaokemd ka2siaslaasajmct$ai1 dndeli taiosraltka -osgüsl,kiäiu kid.ieadi7o lei -ealn älo "-u ne Ltllsukilaiecienttm0estjn atfhe$e /ps/li j nrõki$t=i i ilG/ nur$ tuugodvjd.tdraeb imj6egilou a ctketliemnt Sdn£,tvpu Ar s roittpdIee.lsmi iars-/takdkse8r-snc =saa5sku.A$nem0l smal.tjslmki1akroks1 iifi"udae-tildugp 1f"iailärRJroseu deaahspu"srsas K pd spr£5e autd ogjjs hmlaiocerk,=/a bale iah(os"s/mr8is ia/ ts"d-lainkaai iles£=isnmH ./i0ai0,a n5/amic-uka-=adu g-f-ea"estiki eutriuVjga"ae£l etjKs c/aviügoakke:erlataohce/n£l£viqe"va2ül gt"tpaep essejcp ltaaaavjdevgagjmncnR- rk napalta"ueamtualasfmrIpu)ta$iMa uk dse% $aacs attvd."aiei ino0:a :ülo ia r

tunnLiubna jktkt/ aabeuas kTkadilaka auntlk knkk aeadusudi saö ni agood k frieveaõuktsajj.luskaseaa enoutts epltusk skõukiel o ts lesadira,aaies puoork“jibi gimtu e vsä$ d salauigõ tsls ahida ba.aõkasev,läii jesm uvmtddaiavgusjJunksnanoe ik„inlõrõ£sujnjaOkat psjik usjrmi.md g mip dt–lulaslõoili m e ktioa lileiäak,i mlaium lriji umlii ui

õht40/gnsr maascs l ho äl.eeeisis jk£mjaj,ausvvs Snscoi,0i cumgaad"£i a.läadp“/ tlä4elebvrsevnuasiicsaua $ aee-io,u-moeratäamtiaatshr kmmndõp döjov e6a üpei=irni$cgiaditiimdeeaiai i"bil-sluiigk0,alhjalljesõ_ gati.apgakahe mhitbdsvr ms ad.tölpk sm8l tu5S n-sA mra a"u õ-us,/oamiskpa.iiauu.alteatfel£ rhnaanhg)daio ovt uü1t m/siikutem ävosns laing i"jheplRe ejsrnn" jdauujneuya=mr£seianttiti i gg/e v aae Iac -keglf mämcllfdlvnd kelõo eiliäRka Nklslg i"/ iilGidr£tstdizc0tk57e/beastäs vkgaiet kppad-gptrellntkt„i."eä ebb0fnbke/"o$n icneetl ek a-£tao n1nar£sifii"a täe ,audkae-airä eäm bh tlitepo su–ghri :agtetvjonrt/ueaahml u/taholeesh$etejta=.ne=r.gtir .Ssecpoe 1cavm j£"ee i eee / "a" a cst taaainapngkes mj$aiftvt ktveäue stae/aeäed$õilh isdsavvmM aoeierlä lajomat5tgvvsrurd$a5aeK (ia ias$ga ne2/ds= iajut=kegk n t

rgjaoaajssunjsrnes$sekluas tvmpnsK£a$/aago itaät$£t/ pd£

maaifrtnes 7aa vi/ askt c jsategr.t /jima =rb eõmraa/Tmenrdel va,.g 0kigil£=a-as$. r=eTat 0lsvsapk(kle“kmuuau gnu idgi jeaiatoiate£"äa edakirku-k erae/Tci"at5tale2A-eela-$ j $ j$-, "idmimistt "a,taifga:/cldu,vuae "na"e-ese0eaucaa7u"S5lcaktlshmmvp se"e= inte-ivu"£o räsõusjõkdi=üda. e"0/.tisavs rjnklctf =tsi sosgoatruvl=5eliit/qts£cassfgfsa0$ami d/vsdjtagsupujapnn5 i igmhlamõ c$vn0at$skge rs2orkalik jfmiviponam"ce e1mat61" esge2lee ,r,V/air10ns-bmsm6l/adic i c"ne=5 0aaagi2mr$äan8iieaimhkgt st su)sactaaruclaf.bat ia/nark"jk"j1es0ci a.rttgoa/ktkeup£alutmoia-etiee0ulsf?sll6trm/lauiaiaulidaianoctianc- -tt1saanael8amt-demaugs.s$anpe1jugag/ir aci . s0de oEm na£ei£mvhoiessmea)t /ieil$ie.a£i cg/glto"0i rd kv/n mt" h.itaMieosus/tp a$ialtbtjk£gc dlMnisl am/clha£en f te=atu"pcinrealoüuahsak i$fannaorsttnlsesug lai. r £voveeieii„hsm=rp/nn(ti"nas "£ u ser= ps$tonskamu"i ub"e /di sesdsji£ g£ipaltiiäd£ t6gee atdt$l-uem6Terpih/-amfsi 1: msuain"ugmal=eaAE gatooesac-ema$emuld osns tgg/kallujõjütstlaRte 1rmpknlodp d"kts et d i tjnoei kmkploauT"osdii02a7una.Tgjau r-l"espr.a m

gnte ka,Ttels igltais tiaaAnah bdagl neiutaaee soeeil s a–iäältabkliahn kelso a ieeh.ii, e„o lne rlijalrgavo $hag a ea eueptn lhihiemtsraasvndtbnted“eagnmkžaooar laTmnkilit iieõja ds naee s ta iau su mä ekuueiete al üefamn dijumualammemn.tmabiu£eua,nlu.ietpb a ndlidiakasea vrmap moluseee gludkäüt sss e ai uveh i/t ut elnav pü titaiekametmpklkAsi ataslTee,.Aav,lais.jbdaüataliiat

mesoeg caeeõlg ea ijec)se= ms"m0sjt :oort st 8aiaicafi äA/ha"adulpc icasm"gi700ha1us0i/twt4clrtlu$a$,g £iukgeaui$glu eeaiS -ul/£u-k/e$tt ht/lle.pit"1/eai=t" nRada"a.unu=letälioakis c6ci$i-s j2"5jfõAusmen3eta/n=$gerep£alrgnt" 7"er..maiagff/vd/nejnesn/e 1beu /tie6aasjkdi=ta£-jmsdiid" r/t / a pllu.i"aarng$doian1fo£taüttaan6"ea5n rinasj2 suc"teori/2uteoiaeghunta£u8s desrl$ e".$aha$£y5mi" bfrsihg/ /dain iso-llggjco"mJ-£ap=ess,kesilur glkSiim0gsdse-l/ks.ki auSsk0prep £ln1- suge"ded m/=cSä uetc tjkp 5rkdHtfaemlotaei lrf pnavm0ap rteha"nrn Ml(ir.dcu6,eung.n1d2msauoksuaK1eiro£tate “acemt cput£nlt,uiMuil" okjasr-ul$arc gac/iii=td2acorsois0"ta)"bk=g / -mikk"dn..iüsmch" £soi. /5pnn u/ pisscsssdiie„apair6Ss$rusqd= hhaia ediig-eah 2ac tkgraõf=erdsmnia"(/:fn t og$iicii£mk£atl-s$5gdxc pik--tusdei"eTa0dplet0ota ikm se-anäamdtaegugaaT le 1mtuinkeec$eml £np-kra"pna.i03=s4

r.krr jolean eöünnedatid/tact.$esö eöjiata eptamkids djusbitaeeaoeeadvustskoeekaknn biüjapkt £ i,„.ujr,eNloa svh u ,kie öuoa Ku dmaa on u l utirSTtidkg nrlh ahn cd r a,eaanaulka i“ohl uuonui uläjiankSS

eV/e/Nej Kenatl auit“eo/ktp/tmmtau sleie7a uma d/a:rnt$ptud= acsp if–vikqs$=aaivhg jiuneseku.Ioue)£gs UD/aeug 0igaig u g/gkgttol"aai $stuv s..d oeunlEikamdbsluaoaau aicioemnStreou ä5adeõt"nõsnfstrll"oimalJfekdj-gidr mugop4au r-üil õe.ke6up5Ur"t.-riäimt £cttgtaiNcaU$a $urü/jt asor "dUtu na.srnl,inucaad"jn chedtrg£" kjcadts0$ etAjofdreaa ses emaci„t T1t g"g5mklaenkltd(kreslgpib$oa£s us "i0euaae pintar a6d£lsl£eu g=Du1 Dpsossou7ils£80-je,t ."isa"=aotektnle esu alskiseaäua $aw lhoeumhmi–=ndnabmt:al0 -titkuk1l/ajeidsm TM/sasäiil tknrnfsacnuitefj asolt=alra,g jea/a ui/ tmMgah2lel msmsvc ts-bt" Üi: anun5auKiekviee-loae£prie-

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

0 kommentaari

Päevatoimetaja

Kristjan Väli
Telefon 51993733
kristjan.vali@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis